28210-07244
Κατηγορίες
Αρχική » Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΓΕΝΙΚΑ 

Καλωσήρθατε στο διαδικτυακό τόπο www.electrolysis.gr, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία του καταστήματος ELECTROΛΥΣΕΙΣ που εδρεύει στην Κρήτη, Χανιά, Κουνουπιδιανά ,οδός Ελ. Βενιζέλου 15, με ΑΦΜ:113161647 Δ.Ο.Υ. Χανίων, αριθμός ΓΕΜΗ 130355958000 και με στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: sales@electrolysis.gr και τηλέφωνο παραγγελιών: 2821007244

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζονται για την χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα «electro-λύσεις». Η είσοδος και η περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησής μας προϋποθέτει την αποδοχή των γενικών όρων και όρων χρήσης που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και πραγματοποιήσετε συναλλαγές με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις καθώς η οποιαδήποτε συναλλαγή σας μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.electrolysis.gr συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ελεύθερα ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που δηλώνονται κάτωθι σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη καθώς επίσης και να τροποποιεί ή να ανανεώνει οποτεδήποτε επιθυμεί το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.electrolysis.gr

Οι τροποποιήσεις ή ανανεώσεις θα ισχύουν από την στιγμή που θα τροποποιηθεί σχετικά το παρόν κείμενο και είναι δεσμευτικές, με τη χρήση δε του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχτεί. Η επιχείρησή μας προτρέπει τους χρήστες και επισκέπτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν αλλαγές στους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις τροποποιήσεων ή αλλαγών οποιασδήποτε φύσεως στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δεν επηρεάζονται τα προσυμφωνηθέντα για παραγγελίες που ήδη έχουν καταχωρηθεί και βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας ή βρίσκονται σε διαδικασία αποστολής.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H επιχείρησή μας αναφορικά με τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.electrolysis.gr, τόσο όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διατίθεται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.electrolysis.gr, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων λαθών, τεχνικής ή τυπογραφικής φύσεως που έχουν προκύψει ακούσια ή εκ παραδρομής είτε λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας δια λόγους ανωτέρας βίας ή ένεκα της αυξημένης ζήτησης που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο λάθος για τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω, η επιχείρησή μας δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού προκειμένου να αποκαταστήσει τις όποιες ανακολουθίες ενδέχεται να προκύψουν σε επίπεδο πληροφοριών ενημερώνοντας το ηλεκτρονικό κατάστημα της το συντομότερο δυνατό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στον ιστότοπο www.electrolysis.gr, ενέχει χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες με σκοπό την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά της επιχείρησης για την διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η επιχείρησή μας ωστόσο δεσμεύεται για την έγκαιρή ενημέρωση των πελατών ή χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναντιστοιχία στη διαθέσιμη ποσότητα που αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν ή σε περίπτωση λάθους τυπογραφικού. Η διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων αναφέρεται στη δεδομένη στιγμή κατά την οποία ο χρήστης-επισκέπτης βλέπει τη συγκεκριμένη πληροφορία. Από εκεί και πέρα η διαθεσιμότητα των προϊόντων δύναται να μεταβάλλεται από στιγμή σε στιγμή πέρα από τον έλεγχο της επιχείρησης μας όπως επί παραδείγματι σε περίπτωση πώλησης μέρους της αναγραφόμενης ποσότητας ή δέσμευση της σε άλλη, διαφορετική παραγγελία ταυτόχρονα με τη δική σας παραγγελία, οπότε έγκειται στις ρυθμίσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων η πραγματοποίηση μίας άλλης παραγγελίας χωρίς υπαιτιότητα της επιχείρησής μας, αντί της δικής σας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα μας δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που οφείλεται σε τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο και κατά την διάρκεια της περιήγησής τους και σχετίζονται αποκλειστικά με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης η επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η εταιρία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η ιστοσελίδα www.electrolysis.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων της επιχείρησής μας. Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, κείμενα και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και γενικά όλων των ψηφιακών αρχείων) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού καταστήματος, που έχουν εισαχθεί στο διαδίκτυο αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των ανωτέρω και μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησής μας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι επωνυμίες, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρησή μας ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με εμάς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησής μας ή/και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου το οποίο και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας και δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας να αναμεταδοθεί και να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής, πώλησης, τροποποίησης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνες που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών δεν βαρύνουν την επιχείρησή μας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της επιχείρησής μας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.electrolysis.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνιακούς, δεν τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τρίτα άτομα και αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να τα διορθώνουν, ανανεώνουν, ή διαγράφουν, καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, η εταιρία μας δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Κατ’ εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ωστόσο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών ο χρήστης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης, που προβλέπει ο Νέος Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένου (GDPR).

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electrolysis.gr με την είσοδο του στην ιστοσελίδα, υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους. Αποδέχεται αυτόματα ότι δε θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησής μας για αποστολή, δημοσίευση, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η είσοδος, περιήγηση καθώς και η σύναψη συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electrolysis.gr, πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς και πάντα σε συμφωνία με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που αναγράφονται στο παρόν κείμενο. Ο χρήστης-επισκέπτης αποδέχεται τους όρους αυτούς και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο παρόν κείμενο καθώς επίσης και ότι δε θα επιχειρήσει να προκαλέσει βλάβη πραγματοποιώντας πράξεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electrolysis.gr. Τέλος, η επιχείρησή μας συνιστά στους χρήστες να τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου και τους προτρέπει να πραγματοποιούν συχνό έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους (password) αποφεύγοντας τη χρήση ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην επιχείρηση μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη κατά τη διαδικασία (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού). Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων στον πελάτη, ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την επιχείρηση στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά και να μας ενημερώσει άμεσα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να μη χρησιμοποιήσει το προϊόν και να το επιστρέψει εντός μίας εργάσιμης ημέρας στη συσκευασία που το παρέλαβε με δικά του έξοδα, προκειμένου να γίνει η αντικατάστασή του με άλλο όμοιο αλλά μη ελαττωματικό προϊόν. Τέλος απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: α) Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας, όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ευλόγου χρόνου για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.β) Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που διαθέτουμε στα καταστήματά μας υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις. γ) Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας. δ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η Τροποποίηση της παραγγελίας είναι δυνατή πριν αυτή ολοκληρωθεί και καταχωρηθεί. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η κίνηση ο χρήστης/αγοραστής μπορεί να επιλέξει το καλάθι αγορών και από αυτό είτε να αλλάξει τις ποσότητες σε συγκεκριμένα ή όλα τα υλικά πατώντας το πλήκτρο "ανανέωση" είτε να διαγράψει εξ' ολοκλήρου συγκεκριμένα ή όλα τα υλικά επιλέγοντας το πλήκτρο "διαγραφή".

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τα κανάλια πώλησης μέσα από τα οποία λειτουργεί και διεξάγει τις συναλλαγές της η επιχείρησή μας είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό ο εκάστοτε επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει διαφορές στην αναγραφόμενη τιμή εντός του φυσικού καταστήματος σε σχέση με την αναγραφόμενη τιμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι διαφορετικές με βάση τη φιλοσοφία του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα αντικειμενικά δεδομένα που υπάρχουν σε αυτό. Επίσης οι τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφορούν αποκλειστικά και μόνο αγορές μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι τηλεφωνικώς και ισχύουν είτε για την αποστολή στην έδρα του πελάτη είτε για την παραλαβή από το φυσικό κατάστημα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνεται καθημερινά ενημέρωση των τιμών των προϊόντων. Ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών. Οι αλλαγές των τιμών δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος electrolysis.gr της επιχείρησής μας καθώς και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό, Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας η οποία είναι δυνατόν να προκύψει θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων των Χανίων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη  της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η επιχείρησή μας στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας, γρήγορα και εύκολα. Λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών είναι συχνό το φαινόμενο να μην καλύπτονται οι προσδοκίες του τελικού αποδέκτη από το προϊόν της επιλογής του εξαιτίας της έλλειψης της φυσικής επαφής αυτού με το προς αγοράς είδος. Θέλοντας όμως να καλύψουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας, ώστε να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές, προσφέρουμε τη δυνατότητα επιστροφής προϊόντων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στο διάστημα αυτό έχετε την δυνατότητα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφ’ όσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας. Τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της επιχείρησής μας δεν καλύπτονται από εμάς και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα/πελάτη. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαρύνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την επιχείρησή μας.
Η επιστροφή του ποσού που αφόρα στο υπό επιστροφή προϊόν θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα γίνει η παραλαβή από εμάς.

Πέραν της εμπορικής εγγύτησης του εκάστοτε κατασκευαστή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. παρέχεται στον καταναλωτή ελάχιστη διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση) ως προστασία έναντι ελαττωματικών προϊόντων, ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία.

 Για ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο επιστροφής ολόκληρης ή μέρος της παραγγελίας αλλά και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2821007244 και/ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@electrolysis.gr

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που μας καταβάλατε:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητά του και υπό την προϋπόθεση ότι είτε δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή  αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (iii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά και

β) σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς.

Η επιχείρησή μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητάς της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη Απόδειξη Λιανικής ή Τιμολόγιο Πώλησης. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση ή επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν.

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας σας παραδόθηκαν άλλα προϊόντα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε.

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (ii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (iii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά.

 

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. επικοινωνήσετε την ίδια ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το ηλεκτρονικό Κατάστημα μας στο 2821007244 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης.

2. σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα ή υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί

3.το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης κ.ο.κ).